Home

De ‘Virtuele Tochten Kennemerland’ voeren u naar het verleden. Het zijn niet zomaar zwerftochten, tochten zonder doel of samenhang. De tochten gaan over thema’s uit de geschiedenis van de dorpen en steden van Kennemerland. Ze halen facetten van de geschiedenis naar de voorgrond en zetten die in het volle licht. De eerste thematische tocht, ‘Migranten in Haarlem en Kennemerland’, gaat over vreemdelingen, nieuwkomers uit het nabije en verre verleden. De tweede, ‘Water als vriend en als vijand’, behoeft eigenlijk geen toelichting. Zonder strijd tegen het water was het leven in Kennemerland onmogelijk, maar datzelfde water kunnen en konden we geen moment missen. De laatste tocht is gewijd aan 'Haarlem in de Tweede Wereldoorlog'. Daarin tonen we de Spaarnestad in de meest dramatische vijf jaren van zijn twintigste-eeuwse geschiedenis. In die jaren bestonden recht en vrijheid niet, werden joden gedeporteerd en vermoord, werden voedsel en brandstoffen steeds schaarser en moesten veel mannen in Duitsland werken als dwangarbeider.

De tochten worden regelmatig uitgebreid en geactualiseerd. Tevens wordt op gezette tijden nieuw illustratiemateriaal toegevoegd. Het is dus mogelijk dat u bij een volgend bezoek al weer wat nieuws aantreft.